Stabil rapport från Platzer

09 juli 2018

Platzer fortsätter att öka sitt fastighetsbestånd i Gårda och äger 70 000 kvadratmeter ytor i stadsdelen. Nya fastigheten Gård 18:23 har de förvärvat av Vasakronan.

Länk till nyheten