12 mars 2024

Spotify lämnat hela 24.000 kvm kontor

På kort tid har Spotify tomställt två stora kontorlokaler inom tullarna i Stockholm. Det handlar dels om Södermalm och del om Birger Jarlsgatan. Totalt handlar det om 24 000 kvm. Ekonomisk besparing uppges vara en orsak till minskningen av kontorsytan, liksom det faktum att allt fler arbetar på distans. Spotify har idag även en större förhyrning hos AMF i Urban Escape och ett mindre kontor i Göteborg, som de hyr av Vasakronan.

Länk till nyheten