Spöklika hål i Göteborgs handel i spåren av pandemin

20 september 2020

Göteborgarna har de senaste månaderna fått se flera väletablerade butiker stänga. Hur framtiden för Göteborgs allt glesare shoppinggator ser ut är nu ovisst. Experterna ser dock ett antal olika scenarier. ”Vi har samtal med flera nya aktörer och några kommer öppna nu under hösten. Det tar lång tid att etablera ett nytt varumärke, man diskuterar det väldigt länge och de överväger det noga innan de etablerar sig”, säger Vasakronans regionschef Kristina Pettersson Post.

Länk till nyheten