02 november 2022

SOLCELLSLIGAN FÖR FASTIGHETSJÄTTARNA

Rusande elpriser har gjort solen till en tillgång som inte kan förspillas. 63 megawatt fångas totalt av Sveriges 22 största fastighetsbolag vilket innebär en produktion av totalt 53 000 megawattimmar el i år. Störst produktion av solel står Vasakronan för. ”I dag har Vasakronan 82 anläggningar i drift och minst tio till kommer att installeras i år, det betyder att de har solel på cirka hälften av sina byggnader. Bolaget har dessutom installerat flera fasadanläggningar och testar nu batterilagring av solel”, lyder Fastighetsnytts omdöme. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten