Solceller snart på fler tak?

11 oktober 2018

Sedan 2015 får Sveriges villaägare en skattereduktion om de blir solelproducenter. De som bor i lägenhet omfattas dock inte av denna förmån. Frågan om en breddad skattereduktion har dock utretts av Regeringen och ett färdigt förslag finns sedan i mars. Förslaget har dock lagts på is på departementet. Företrädare från Solel-kommissionen, däribland Vasakronans vd Fredrik Wirdenius, skriver att de vill att reformen ska genomföras så att alla kan bygga solel nästa sommar.

Länk till nyheten