07 juni 2022

Solceller på framfart – med vissa hinder

Intresset för solceller är större än någonsin. Det finns dock en stor outnyttjad potential och flaskhalsar i regelverk som förhindrar en större solcellsrevolution. Det enligt Solelkommissionen, ett nätverk där bland annat Vasakronan och HSB ingår. De arbetar för att fler lagar och regler ska underlätta för solelsproduktion. ”Vid årsskiftet trädde en ny förordning i kraft som är intressant för de som äger flerbostadshus. Tidigare har det inte varit tillåtet att förbinda byggnader med interna elnät, nu är det möjligt och det är ett bra steg framåt. Kanske särskilt intressant när man bygger nytt men även när man sätter upp solceller på befintliga tak, för det innebär att man kan bygga större anläggningar på de bästa taken. Detta har vi kämpat länge för”, säger Johan Öhnell, ordförande på Solkompaniet som ansvarar för Solelkommissionen.

Länk till nyheten