Snart kan vi se vilket nybygge som är klimatsmartast

23 september 2020

En femtedel av Sveriges klimatutsläpp kommer från byggbranschen. Branschen kan därför bli tvungen att börja redovisa mer öppet hur mycket utsläpp varje nybyggt hus orsakat. Förslaget om en klimatdeklaration välkomnas av Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan. Hon anser dock att förslaget borde vara mer ambitiöst. Hennes förhoppning är att regeringen på sikt inför krav kopplade till deklarationen där det framgår att nybyggen ska hålla sig under en viss utsläppsnivå. ”Så att det får en mereffekt. Annars finns det risk att det bara är en deklaration som ska lämnas in när du har byggt klart ditt hus. Då blir det väldigt tandlöst”, säger hon.

Länk till nyheten