14 oktober 2022

Smålandsgatan i Göteborg utvecklas med 100.000 kvm

Smålandsgatan i stadsdelen Heden i Göteborg genomgår just nu en stor förändring. Ett centralt läge i staden ska förtätas med nya bostäder samtidigt som Rättscentrum ska utvecklas och polisens behov prioriteras. Planområdet omfattar cirka 4,7 hektar och marken inom området ägs av Göteborgs Stad respektive av Vasakronan.

Länk till nyheten