Smådeppiga siffror från starkt Vasakronan

04 februari 2021

Vasakronans hyresintäkter minskade med en procent under 2020, jämfört med 2019. Företagets nettouthyrning uppgick till 18 mkr (426). ”2020 präglades av Covid-19 och blev ett år som inget annat. Hittills har pandemin gett begränsade effekter på vår verksamhet och vi levererar fortsatt ett stabilt resultat. Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser om de långsiktiga effekterna. Vårt erbjudande är dock starkt, räntorna är fortsatt låga och våra projekt kommer att bidra med ökade hyresintäkter allt eftersom de blir inflyttade. Det borgar för stabilitet och god intjäning även den kommande perioden”, säger vd Johanna Skogestig.

Länk till nyheten