Slutspurt för projekt för öppnare arbetsplatser

30 november 2021

Akademikerförbundet SSR avslutar sitt initativ för öppna och mer inkluderande arbetsplatser vid årsskiftet. Dolores Kandelin, projektledare, hoppas dock att modellen lever vidare. Projektets ambition, berättar hon, är att åstadkomma ett perspektivsskifte i ynen på arbetslivet samt att skapa arbetsplatser som är utformade efter den mångfald som finns i samhället. I projektet har Akademikerförbundet samarbetat med Vasakronan, Funktionsrätt Sverige och en rad andra organisatoner. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten