Slutspurt för öppnare arbetsplatser

16 november 2021

Akademkierförbundet SSR:s projekt för öppna och inkluderande arbetsplatser avslutas vid årsskiftet. Modellen kallas Universell utformning av arbetsplatser, UUA, och byggger på ett samspel mellan perspektiven arbetsmiljö, organisation, rekrytering och digitalisering. Projektidén föddes på SSR:s kongress år 2012 då en medlem skrivit en motion om att förbundet skulle öka sitt fokus på funktionsrättsfrågor. SSR tog då kontakt med paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige och fastighetsbolagets Vasakronan och där efter ett antal andra organisationer. Efter sista januari 2022 kan UUA inte längre erbjuda kostnadsfria utbildningar, men projektledaren Doleres Kandelin Mogard hoppas att projektet lever vidare då projektets må l har varit att få till ett perspektivsskifte i synen på arbetslivet samt skapa arbetsplatser som är designade efter de olikheter som finns i samhället.

Länk till nyheten