15 juni 2022

Slöseri är inte innovativt, ens i offentlig sektor

I sin ledare skriver Malin Lernfelt att det är orimligt att skattepengar läggs på experiment som Samverket. Hon anser att Vinnova öser ut skattepengar som om de växte på träd. Som exempel nämner hon projektet där Vasakronan och en konsult inrett lokaler där konsultens affärsidé är att ”hjälpa organisationer transformera sina verksamheter med utgångspunkt från sina kunder och på så vis både effektivisera verksamheten och maximera kundupplevelsen”. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten