Slit och släng eller hållbar kvalitet?

08 juni 2020

Kaj-Mikael Petersson, kristdemokratisk representant i Vidingehem och utbildningsnämnden, skriver i sin debattartikel om man i Växjö kommun kan bygga nya skolbyggnader utan att det kostar något. Han understryker vikten av att använda resurserna på bästa sätt, även när de inte används måste byggnader värmas upp och skötas. Peterson hänvisar till Vasakronans undersökning där bolaget kommit fram till att deras kontorslokaler endast används tio procent av årets timmar. Han tror att Växjös skolors matsalar endast används fem procent av tiden. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten