Släpp fram solrevolutionen – Anders Ygeman

04 april 2019

Förra året installerade rekordmånga villaägare solceller. Sifo har på HSB:s och Solelkommissionens uppdrag undersökt inställningen till solel och solceller hos boende i bostadsrättsföreningar. Undersökningen visar att 6 av 10 anser att det är viktigt att deras bostadsrättsförening använder solenergi som energikälla. Endast tre procent av de tillfrågade svarar att deras förening har installerat solceller. Solekommissionen skriver i sin debattartikel att lagstiftningen är ett stort hinder som bidrar till det stora glapp vi ser. De föreslår en rad åtgärder. Vasakronans Fredrik Wirdenius är en av artikelförfattarna.

Länk till nyheten