Skrivbord ryker när kontor blir mötesplats

12 augusti 2020

Efter att hemmajobb blivit allt vanligare och digitaliseringen har snabbats på har allt fler företag börjat ifrågasätta kontorets funktion. En trend ses bland fastighetsbolagen, där skrivborden inte längre är i fokus på arbetsplatsen. ”Det var en trend som fanns redan före pandemin men som har förstärkts”, säger Johanna Skogestig, vd på Vasakronan. Företagen har under en längre tid minskat kontorsytan per anställd. Diskussionen handlar om att kontoret istället ska vara en plats för fysiska möten, enligt Skogestig. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten