Skogestig: ”Ser effekten av en avvaktande hyresmarknad”

04 november 2020

I Vasakronans nya rapport framgår bland annat att bolaget har en negativ värdeutveckling om 0,5 procent på det totala fastighetsbeståndet. Läget beskrivs dock som stabilt. ”Vasakronan är finansiellt starkt och vi har ett stabilt förvaltningsresultat”, säger Johanna Skogestig i vd-ordet. Resultatet belastas bland annat av lämnade covid-relaterade hyresrabatter. ”Dessvärre ökar smittspridningen i samhället och i skrivande stund har Folkhälsomyndigheten återigen gått ut med skärpta rekommendationer i våra fyra regioner. Hur det kommer slå är svårt att sia om. Jag är därför ödmjuk inför de konsekvenser detta kan få för människor och verksamheter. Effekten i form av en mer avvaktande hyresmarknad ser vi redan nu. Det kommer sannolikt att påverka den underliggande hyrestillväxten framåt. Samtidigt har vi ett bra utgångsläge inte minst i våra utvecklingsprojekt som nu successivt börjar fasas in i förvaltning”, säger Johanna Skogestig.

Länk till nyheten