Skanska säljer kontorsprojektet Juvelen i Uppsala till Vasakronan för drygt 560 miljoner kronor

14 juni 2019

Skanska säljer kontorshuset Juvelen i Uppsala till Vasakronan. Priset uppgår till drygt 560 miljoner kronor. Fastigheten har en triangelformad mark, något som arkitekterna från Utopia tagit fasta på genom att låta triangelformen återkomma i byggnadens utformning. Det såväl i fråga om byggnadselement som i glaspartier. Byggnaden är certifierad med LEED Platinum och Mörkgrön nivå enligt Skanskas egen gröna karta.

Länk till nyheten