24 oktober 2022

Skanska renoverar kontorshus för 290 miljoner

Vasakronan ger Skanska uppdraget att renovera det så kallade Hästskopalatset vid korsningen Hamngatan/Regeringsgatan i Stockholm. Återbruk ligger i fokus för projektet och så mycket återbrukat material som möjligt kommer att användas. En rejäl energieffektivisering kommer också att ske genom ett nytt tekinkssystem där all värme och kyla kopplas till grundvattenlager under mark. Dessutom anläggs planteringar på balkonger och tak samt innergård får sedumtäckta ytor.

Länk till nyheten