Skanska får stororder av Vasakronan

24 april 2019

Vasakronan har gett Skanska uppdraget att uppföra två nya kontorsbyggnader samt renovera ett befintligt hus i centrala Sundbyberg. Projektet omfattar en total bruttoarea om 40 000 kvm. Kontraktet är värt 770 miljoner kronor.

Länk till nyheten