Ska vi ha ett Manhattan i skogen?

25 april 2020

Inger Sjöberg skriver i sin insändare att utbyggnaden av Uppsala måste ske med hänsyn till natur och klimat. Hon anser att de byggplaner som finns i södra staden inte är hållbara. Hon lyfter fram Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell och citerar henne ”Det är inte långsiktigt hållbart att enbart bygga nytt. Hela samhällsparadigmen bygger på evig tillväxt men om naturresurserna sinar och medeltemperaturen stiger har vi ingen framtid. Viktigast är att vi börjar ifrågasätta all nyproduktion och istället utnyttjar det som redan är byggt.” Anna Denell har lyckats med att varsamt bygga på och återanvända gamla hus som man velat riva och därmed minskat koldioxidutsläppet betydligt.

Länk till nyheten