Sida intresserade av en flytt till Rissne

15 september 2020

Regeringen beslutade i januari 2018 att Sida skulle flytta från sina nuvarande lokaler i Vasakronans fastighet på Valhallavägen i Stockholm. Enligt regeringen skulle flytten gå till Botkyrka, för att stärka storstädernas ytterområden och bidra till det lokala samhällets dynamik och attraktivitet. Planerna har dock stött på en del hinder, då Sida ansåg att Botkyrka inte kunde erbjuda lämpliga lokaler. Nu avslöjas det att Sida har visat intresse av SEB:s gamla lokaler i Rissne.

Länk till nyheten