23 maj 2022

SGBC breddar kompetensen med ny styrelse

Styrelsen för SGBC får två nya ledamöter. Det handlar om Stefan Sandberg från Svenska Bostäder och Håkan Danielsson från WSP. ”För att vi ska lyckas med den snabba klimatomställningen som nu sker i samhällsbyggnadssektorn måste samarbetet och kunskapsutbytet mellan kompetenser och områden stärkas ytterligare. Med Stefan Sandberg och Håkan Danielsson får SGBC en bredare kunskapsbas och en bättre medlemsrepresentation i styrelsen”, säger Ulrika Francke, styrelseordförande SGBC och Vasakronan.

Länk till nyheten