SGBC: ”2021 slår begreppet Climate Tech igenom”

11 januari 2021

Lotta Werner Flyborg är vd för SGBC (Sweden Green Building Council). Hon gör bedömningen att Climate Tech kommer att slå igenom under 2021. Bland de faktorer som driver på utvecklingen finns EU:s taxonomi och grön finansiering. ”Pandemin har inte inneburit en nedgång i intresset för hållbarhet och miljöcertifieringar i fastighetsbranschen. Intresset och engagemanget har tvärt om och glädjande nog ökat kraftigt detta år”, konstaterar Lotta Werner Flyborg. SGBC grundades 2009 av tretton svenska företag och organisationer. De tretton grundarna är Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White Arkitekter.

Länk till nyheten