Sex fastighetsägare kan drabbas av Best of Brands problem

02 september 2018

Modekedjan Best of Brands har försatts i rekonstruktion efter en ansökan till Södertörns Tingsrätt. Ola Sellert vid Trägårdh Advokatbyrå i Malmö är Rekonstruktör, han berättar att det inte är alla butiker som gått dåligt.

Länk till nyheten