Senaste nytt om solel

19 maj 2020

Vid Bebos och Beloks senaste webbinarium diskuterades regler, skatt och lönsamhet för solceller. Dessutom diskuterades vilka förändringar som är på gång och hur de ledande bolagen arbetar. Akademiska hus, Vasakronan och Riksbyggen redogjorde för sina strategier gällande solelsprojekt och hur solcellsanläggningar implementeras i deras fastigheter. Vasakronans teknikutvecklingschef, Ulf Näslund, berättade om företagets strategi att bygga på alla tak där det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart och att bolaget utvecklar sina tillsyns- och underhållsavtal. Vasakronan undersöker även möjligheten för byggnadsintegrerade solcellsmoduler i nya byggprojekt.

Länk till nyheten