SBB redo att snabbsälja 3040 procent

25 november 2020

SBB kommer enligt Fastighetsvärldens bedömning avyttra 30-40 procent av sitt bestånd efter det eventuella köpet av Entra. Det är mer regel än undantag att bolag säljer bestånd efter stora köp. Exempelvis gjorde SBB flera avyttringar efter storköpet av Hemfosa. AP Fastigheter och Castellum gjorde det också efter förvärven av Vasakronan respektive Norrporten.

Länk till nyheten