03 juli 2023

SBB-härvan visar att Sverige behöver en ny kommunallag

I denna debattartikel argumenterar Inga-Britt Ahlenius för en ny kommunallag, då hon menar att den nuvarande regleringen lämnar kommunerna vidöppna för vanskötsel och korruption. Hon exemplifierar med ett antal fastighetsaffärer från de senaste åren. Till skillnad från de affärer som gjorts från statligt håll, där det finns etablerade myndigheter och bolag för professionell fastighetsförvaltning: Statens Fastighetsverk, Vasakronan, Akademiska hus, menar Ahlenius att kommunerna har en helt annan historia och har vuxit fram ur ett lekmannavälde.

Länk till nyheten