Satsning mot byggolyckor: Ska komma hem oskadda

04 september 2018

Satsningen Håll nollan arbetar för att hindra skador och dödsfall på byggarbetsplatser. Det är 13 byggherrar, entreprenörer och branschorganisationer som gått samman för att stoppa olyckorna och förbättra säkerheten.

Länk till nyheten