Sara Eriksdotter Bjurström blir VD för Centrum för AMP

15 januari 2020

Centrum för AMP har utsett Sara Eriksdotter Bjurström till vd. Den 16 mars tillträder hon sin nya tjänst. Hon kommer från en roll som chef för avdelningen Strategisk planering inom Uppsala kommun. ”Som yrkesverksam inom stadsbyggnadsbranschen i närmare 20 år har mitt fokus länge legat på att skapa en levande och attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig. Att på ett för mig nytt sätt få vara med och skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla och där alla kan trivas känns som ett väldigt viktigt och spännande uppdrag”, säger Sara Eriksdotter Bjurström i sin presskommentar. Centrum för AMP har bildats av Svensk Försäkring och Svensk Handel samt fastighetsägarna AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan.

Länk till nyheten