Samråd om Alvik östra

28 januari 2020

Cirka 1 300 nya bostäder planeras i Alviks strand. Dessutom planeras lokaler för verksamheter och service, skola, förskolor, idrottshall, gator, parker, torg och strandpromenad. Programmet för Alvik Östra har nu varit ute på programsamråd. Ett behov av att tillföra fler bostäder och en större variation av verksamheter finns. Vasakronan och JM äger merparten av den mark där de flesta av bostäderna ska byggas.

Länk till nyheten