Såhär tycker företagen

20 oktober 2021

Tidningen har förhört sig bland företagen om vad de tycker om kravet på klimatdeklaration vid årsskiftet. Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, svarar att de läser in sig på det material som boverket nyligen släppt och att informationen i huvudsak varit tydlig och bra. De har valt att lägga uppgiften att klimatdeklarera på en extern miljösamordnare som de redan anlitar i andra projekt. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka er vidare till detta media.

Länk till nyheten