Så vill elever utveckla Lilla Bommen

12 februari 2022

Samtidigt som Vasakronans hotell- och kontorsfastighet Platinan vid Gullbergsvass har vuxit fram har entreprenören Peab drivit skolprojektet ”Platinans plantskola”. Ambitionen har varit att introducera elever till bygg- och fastighetsbranschen, och i projektet har eleverna fått ta fram egna skisser och modeller på hur de tycker att Lilla Bommen ska utvecklas i framtiden. ”Genom att introducera branschen för unga och visa att det finns plats för alla, oavsett ursprung, kön eller intresse kan vi tidigt fånga upp och väcka ungas nyfikenhet kring vår bransch”, berättar Olof Wendel, projektledare hos Peab. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten