Så tacklar fastighetsbolagen coronahösten

14 augusti 2020

Fastighetsnytt har talat med några av branschens största arbetgivare för att ta reda på hur de tacklar hösten. Cecilia Söderström är HR-chef på Vasakronan, hon berättar att fastighetsbolagets kontor har varit öppna hela våren för de som måste vara på plats. Övriga har arbetat hemifrån. Det har fungerar bra, många saknar dock sina kolleger och uttrycker en längtan tillbaka till kontoren. ”Våra förutsättningar att jobba hemifrån är så väldigt olika. Gemensamt för de flesta är dock att en hemarbetsplats sällan är lika bra som på ett kontor och att den sociala och tvärfunktionella interaktionen mellan kolleger uteblir. Det är något många saknar och som arbetsgivare bör man vara lyhörd för signaler på eventuell fysisk och psykisk ohälsa”, säger hon i samtal med Fastighetsnytt.

Länk till nyheten