30 april 2022

Så ska sömning Sergelgata få nytt liv – även på kvällarna

Sergelgatan ska bli en gata fylld av konst, musik, mat och digital kultur. Just nu arbetar Vasakronan med omdaningen av gatan där flera nya aktörer är på väg. ”När vi började titta på Sergelgatan konstaterade vi att den inte hade rätt puls. Den har fördelen att vara en gågata, men ändå dog den vid 18-tiden efter att butikerna stängt”, säger Ronald Bäckrud, Vasakronans regionchef i Stockholm och fortsätter: ”Vi och de andra fastighetsägarna har resonerat med staden och funderat på hur vi kan skapa mer liv på gatan.” Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten