Så ska bristerna lösas: Expertråd lämnar rapport om klimatanpassning

10 februari 2022

Det svenska arbetet med klimatanpassning har påverkats negativt av bristande offentlig finansiering och en ansvarskonflikt mellan fastighetsägare och kommuner. idag konstaterar Det nationella expertrådet för Klimatanpassning att det finns stora brister i det svenska klimatapassningsarbetet. I sin rapport lämnar de ett antal förslag, bland annat ett nytt klimatanpassningskliv och en nationell samarbetsplattform mellan kommuner och privata aktörer. Fastighetsbolag som Di kontaktat ser positivt på dessa förslag. Anna Denell, Hållbarhetschef på Vasakronan, säger att det ofta finns stora problem med att klimatanpassa: Om ett fastighetsbolag genomför egna åtgärder kan det till exempel innebära att grannar översvämmas. ”Här kan det ibland vara svårt att samverka med andra fastighetsägare och kommunerna har inte haft mandat att införa sanktioner mot fastighetsägare som vägrar vidta nödvändiga sanktioner”, säger hon. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten