Så ser framtidens Malmö ut -om barnen får bestämma

20 februari 2022

I ett projekt där Malmös kommunala bostadsbolag MKB samarbetat med bland annat Malmö stad, Malmö universitet och Vasakronan har barn över hela staden har fått uppdraget beskriva sina visioner för framtidens boende genom konstnärliga uttryck.”Vi vill få tillgång till barnens expertis i att vara unga Malmöbor idag. Det är en galet bra resurs, säger Daniel Möller” projektledare för utställningen.En av utgångspunkterna för utställningsprojektet är att inkorporera Barnkonventionen i Malmös stadsplanering. Till exempel ska det finnas system som fångar upp barns åsikter och för vidare dem så att de får inflytande.Bland framtidsförslagen finns exempelvis ett hotell för hemlösa, ett tillgänglighetsanpassat gym samt akvarium för skadade husdjur.

Länk till nyheten