Så lyckades AP vinna i spelet om Vasakronan

03 juli 2018

Försäljningen av Vasakronan fortsatte in i det sista att dra ut på tiden. Osäkerheten kring om det överhuvudtaget skulle bli någon försäljning blev allt större.

Länk till nyheten