Så klimatsäkrar Oljibe byggprojekt

04 mars 2020

Byggbolaget Oljibe har tagit fram en metod för att klimatberäkna byggprojekt redan i planeringsstadiet. Metoden användes i samband med ett anbud till ett planerat byggprojekt för Vasakronan. Med hjälp av metoden kan klimatsmarta val göras redan tidigt i utformningen av ett byggprojekt. ”Att vi valde just detta anbud som det första att klimatberäkna beror mest på tillfälligheter, men Vasakronans tydligt uttalade ambitioner på miljöområdet är naturligtvis en bidragande orsak. Viktigast var nog ändå tidsaspekten. Det är bråttom att ställa om. Klimatarbetet kan inte vänta, vi måste agera nu”, berättar Martin Dahlgren, VD för Oljibe.

Länk till nyheten