27 oktober 2023

Så kan vi trygga det offentliga rummet

Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP, skriver i denna debattartikel om den ökade otryggheten i samhället, och möjliga lösningar på detta problem. Han menar att själva upplevelsen av det offentliga rummet ofta är underskattat för att förklara otryggheten, som inte alltid byggs på faktiska förhållanden. ”När Svensk försäkring, Svensk Handel och fastighetsbolagen Vasakronan, AMF Fastigheter, Humlegården och Atrium Ljungberg startade Centrum för AMP var det för att hitta ett sätt att motverka ökad otrygghet”, skriver Reinfeldt. Han slår ett slag för sådana Affärs- och medborgarplatser som för ihop det privata och offentliga och där kommunen upplåter en avgränsad plats för en AMP.

Länk till nyheten