Så kan framtidens distansarbete påverka ekonomin

26 december 2020

Hemmet var vår vanligaste arbetsplats från det att människan blev bofast till den industriella revolutionen. Miljoner distansarbetande svenskar har nu återvänt. Carl Johan von Seth undersöker hur det skulle påverka ekonomin om vi fortsätter med hemarbete. Vasakronan är ett bolag som har hundratals miljoner kronor knutna till kontor och butiker. Riskerna är därmed stora för förluster. Eftersom Vasakronan ägs av det statliga pensionssystemets AP-fonder, riskerar det i så fall att drabba pensionerna. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten