Så kan fel om Värtaverkets utsläpp påverka fastighetsbolagen

17 december 2018

Flera fastighetsbolag kan tvingas revidera sina hållbarhetsrapporter. Detta då Värtaverket i Stockholm lämnat felaktiga uppgifter om sina utsläpp av växthusgaser. Nu driver Naturvårdsverket ett tillsynsärende mot Stockholm Exergi och väntas ta ett beslut om utsläppssiffrorna i januari.

Länk till nyheten