Så har det gått för Söders gallerior ON-OFF. Se vilka butiker som behövt stänga – och vilka som öppnat

31 december 2021

Handeln har drabbats hårt av pandemin och många butiker har behövt stänga under det gångna året. I Söders gallerior har det varit tommare än någonsin. Martin Sandgärde, handelschef på Vasakronan, säger att året har varit ett av de svåraste åren för cityhandeln. Han menar samtidigt att lokala gallerior som Skrapan klarat sig bättre än liknande ställen i city. Att även Skrapan har tomma lokaler beror på att Vasakronan håller på att utveckla utbudet och ställa om innemiljön där. Inom kort kan vi presentera en ny satsning på i stort sett hela det övre planet, som vi redan före pandemin fattade beslut om att tomställa”, säger han. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten