Så blir Sundbybergs nya resecentrum

01 oktober 2018

Ett intentionsavtal har tecknats mellan Sundbybergs stad och AMF Fastigheter om utveckling av det nya resecentrumet. Avtalet gäller exploatering av en av AMF Fastigheters kontorshus, det så kallade Ikanohuset. Lokaler som hålls uppe med pelare från andra sidan av spårområdet kommer att byggas där. Enligt Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, har intresset från investerarmarknaden varit stort. Däremot har det enbart varit tekniskt möjligt att låta en av de två fastighetsägarna på någon av sidorna av spåren bli tagare. På andra sidan av spåren är det Vasakronan som är fastighetsägare.

Länk till nyheten