12 juni 2023

Robin Rushdi om första året med Krama byggnaden”-kampanjen

Krama byggnaden”-kampanjen, som startades för att få stopp på ohållbara rivningar i städerna, har under det gångna året fått ihop ungefär 1900 namnunderskrifter samt 25 undertecknade organisationer. Dt konstaterar Robin Rushdi, utbildad stadsdelare/hållbarhetsspecialist och grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa i detta inlägg i hållbarhetsdebatten. Vidare menar han bland annat att det finns en risk med att byggnader betraktas som ”guldgruvor” eller ”materialbanker”, som White arkitekter beskrivit Vasakronans projekt Kromet och Kaj 16. ”För även om vi lyckas återbruka 40 procent, 60 procent eller 80 procent, så är det en hel del som fortfarande hamnar i den skrämmande statistiken 14,6 miljoner byggavfall, 2 procent som materialåtervinns och allt annat går till återfyllnad eller deponi, i runda slingor varje år”, skriver Rushdi.

Länk till nyheten