Risk att bolagen rating-shoppar

13 juli 2020

Svenska fastighetsbolag har under de senaste åren varit inne i en kraftig tillväxtfas, då det blivit allt viktigare att vara vaksam på deras kreditkvalitet. Ofta använder man sig då av kreditbetyg utfärdade av olika ratininstitut. A de 29 publicerade kreditbetygen återfinns just nu 27 av dem inom kategorin ivestment-grade som innebär låg kreditrisk. I artikeln listas fastighetsbolagens, däribland Vasakronans, publika kreditbetyg.

Länk till nyheten