Riksbankens fond i storbråk med advokatbyrå

08 juli 2018

Riksbankens Jubileumsfond har hamnat i ett renoveringsbråk med sina hyresgäster på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. En advokatbyrå anser sig inte längre kunna bedriva verksamhet och har kopplat in egna advokater i kampen mot den fristående fonden. Det ena av husen ägs av Vasakronan och har sedan en tid tömts på sina hyresgäster, främst Danske Bank. Det andra huset ägs av forskningsstiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Länk till nyheten