”Riksbanken eldar för kråkor” Danske Bank: Kokhet marknad behöver ingen stimulans

18 januari 2022

Vasakronan och Heimstaden Bostad hör till de företag som tog in mest pengar på obligationsmarknaden under förra året, och sammanlagt stod fastighetsbolagen för nästan hälften av den svenska marknaden.På Danske bank tror man att intresset för finansieringsformen kommer att fortsätta i år,samtidigt som man varnar för att stigande räntor skapar osäkra utsikter.”Av den anledningen tror vi på något lägre volymer på nyemissionsmarknaden”, säger Louis Landeman på Danske bank. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten