08 december 2023

Riksarkitekten väljs in i IVA

En av de nya ledamöterna som väljs in i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, är Helena Bjarnegård som är landskapsarkitekt och riksarkitekt vid Boverket. Hon väljs in i avdelningen för Samhällsbyggnad, där Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, och Anna Fredriksson, doktor i bygglogistik vid Linköpings universitet, också är ledamöter.

Länk till nyheten