05 januari 2024

Regnvatten gör rent i wc-stolarna

En ovanlig åtgärd för att spara vatten i Sverige är att samla in regnvatten för spolning i wc-stolar. Men i några av de stora kontorshusen tillämpas systemet. Vasakronan har två av dem, Celsius i Uppsala och Sergelhusen i Stockholm. ”Det var flera saker som gjorde att vi började att ta hand om regnvatten. Kranvatten är ju ett livsmedel och vi har hög kvalitet på vattnet, så därför är det onödigt att spola toaletter med ett livsmedel. Vi kommer från en tid där vatten varit en icke-fråga”, berättar Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan.

Länk till nyheten