Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi

11 juni 2018

Enligt regeringens beslut behöver Sverige ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi om vi ska kunna leva upp till internationella klimatmål samt målen i Agenda 2030. Per Bolund meddelade dock i ett uttalande nyligen att regeringen inte har någon sådan avsikt. Vi menar att regeringen snarast behöver sätta tydliga cirkulära mål för landet. Först då finns spelregler som alla måste följa och omställningen kan ta fart på allvar, skriver en rad debattörer, bland annat Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell.

Länk till nyheten